Jorma Nordlin

Jehovan todistajien arkaluonteiset vihkorekisterit on kiellettävä

Hämmästyneenä luin Iltalehdestä miten nykyaikana yhteiskunnassa voi joku organisaatio pyöritellä arkaluonteista henkilörekisteriä ruutuvihkojen avulla ilman, että siihen on missään vaiheessa aikaisemmin viranomainen puuttunut. Nyt asia on korkeimmassa hallinto-oikeudessa, mutta miltä osin se on siellä ratkaistavana on sitten toinen juttu. Kansalaisten on syytä olla huolissaan Jehovan todistajien epämääräisistä arkaluonteisista henkilörekistereistä. Siellä voi olla kenen tahansa ihmisen tietoja, eikä ole mitään muuta mahdollisuutta kuin Jehovan todistajien sanaan luottaminen, ellei viranomainen tarkasta ja puutu heidän rekisterin pitoon.

Iltalehti kertoo ruutuvihoissa olevasta arkaluonteisesta henkilörekisteristä, johon on kirjattu rotuun, etniseen alkuperään, uskonnolliseen vakaumukseen, terveydentilaan ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä tietoja. Hajautettu vihkoissa oleva henkilörekisteri kuulostaa "hurjalta". Se on melkoinen tietosuojaongelma. Siihen on pääsy kellä tahansa, joka saa vihkon käsiin.  Arkaluonteisesta vihkorekisteristä on tehtävä valitus Euroopan unioniin, se ei ole missään tapauksessa tietosuojan kannattaa riittävällä tasolla.

Ohjataan keskustelu asiaan, joka ei ole arkaluonteinen: "Puhelinnumero ei ole mikään arka numero. Kaikista meistä on Googlessa ja joka paikassa nimet, puhelinnumerot ja osoitteet, Leinonen sanoo."

Jehovan todistajat tuskin kykenevät antamaan vihkoissa olevan rekisterin perusteella riittävää säädösten mukaista selvitystä rekisterissä olevalle, missä heidän tietoja on ja miten on käytetty, jos heillä on epämääräisissä vihoissa henkilöiden nimiä. Siten siltäkään osin rekisteri ei ole asetusten ja määräysten mukainen. Henkilötietojen käytöstä pitää olla lokitus, sellaista on vaikeaa toteuttaa vihkojen selailusta. Tietojärjestelmärekisterissä tietojärjestelmä kirjaa ylös tietovarastoon milloin esimerkiksi mitä on katsottu, kuka on katsonut ja milloin. Kellä tahansa kansalaisella on EU:n uuden tietosuoja-asetuksen perusteella oikeus saada selvitys Jehovan todistajien henkilörekisteristä miten kyseisen kansalaisen tietoja on siellä käytetty. Kuka tahansa voi esittää selvityspyynnön ja jos selvitystä ei tehdä, siitä on seuraamukset.

Jehovan todistajien  henkilörekisterin pitoon on yhteiskunnassa puututtava, se ei ole missään tapauksessa määräysten mukaista toimintaa, jolla pyritään turvaamaan henkilöiden tietosuojaa ja oikeuksia.
Toivottavasti Jehovan todistajat ovat tehneet jo ennen toukokuuta, jolloin uusi säädös tuli voimaan kirjallisen kuvauksen henkilötietojen käsittelystä, jota kutsutaan käsittelytoimia koskevaksi selosteeksi. Se tuli rekisteriselosteen tilalle. Onkohan sellainen epämääräisestä vihkoissa olevasta rekisteristä tehty?

EU voi määrätä tarvittaessa uhkasakon, mikäli henkilörekisteri ei täytä EU:n vaatimuksia.
"Hallinnollisen sakon määrä voi olla korkeintaan 20 000 000 euroa tai 4% yrityksen edeltävän tilikauden vuotuisesta maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta sen mukaan, kumpi näistä määristä on suurempi."

Myös minun tietojani on ainakin ollut, tai on vieläkin Jehovan todistajien rekistereissä, todennäköisesti on myös sinun, jos ovat käyneet ovellasi. Mistä muuten he tietäisivät tulla uudestaan myöhemmin jos et ole ollut paikalla. Minun luokseni he ovat tulleet, kun ovat jättäneet lehden.

Nyt on jo voimassa EU:n uusi tietosuoja-asetus (GDPR). Henkilölle pitää kertoa mitä tietoja hänestä kerätään ja henkilöllä on mahdollisuus tulla unohdetuksi, eli pyydettäessä tiedot pitää poistaa. Sen lisäksi on annettava henkilölle hänen pyynnöstä selvitys, mihin hänen henkilötietojaan käytetään. Miten Jehovan todistajat ovat tiedottaneet heidän vihkoissa olevassa henkilörekisterissä oleville henkilöille näistä mahdollisuuksista? Yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan jo 25.5. eli nämä asiat piti hoitaa kaikki kuntoon siihen mennessä.

 

Lisätty 29.7.2018, 9:53

 

Jehovan todistajien vihkorekisterit ajavat "seinään" ainakin alla olevan säädöksen kohdan kanssa, tietosuojaongelmien lisäksi.

 

Henkilötietojen lainmukainen käsittely (artikla 6)

Rekisterinpitäjä ja käsittelijä saa käsitellä henkilötietoja ainoastaan tietosuoja-asetuksessa säädetyllä perusteella. Henkilötietoja saa asetuksen mukaan käsitellä jos:

  • rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
  • käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
  • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
  • käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi;
  • käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi;
  • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

 

"Erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia tietoja ei lähtökohtaisesti lainkaan saa käsitellä. Asetuksen erityisen henkilötiedon määritelmä vastaa eräin muutoksin henkilötietolain arkaluonteisia henkilötietoja ja pitää sisällään tiedot, joista ilmenee henkilön rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys sekä geneettisiä tai biometrisiä tietoja, joista henkilö voidaan yksiselitteisesti tunnistaa, terveyttä koskevia tietoja taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevia tietoja."

"Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja voidaan käsitellä, jos asetuksessa erikseen mainittu peruste täyttyy. Erityisiä tietoja saa käsitellä mm. nimenomaisen suostumuksen perusteella, henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi tai jos käsittely on tarpeen tärkeää yleistä etua koskevasta syystä lainsäädännön nojalla."

 

 

 

IL julkaisi sivuja Jehovan todistajien henkilötietoja sisältävistä muistiinpanoista - yhdyskunta: ”Puhelinnumero ei ole mikään arka numero
 

Kuntaliitto: Yleinen tietosuoja-asetus
 

Tietosuojavaltuutetun toimisto: Tietosuoja-asetus ei edellytä entisen kaltaista rekisteri- tai tietosuojaselostetta
 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (47 kommenttia)

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Jos rekisteri olisi nykyaikaisessa tietojärjestelmässä ja GDPR:n mukaiset vaatimukset rekisterinpidon suhteen olisivat kunnossa, niin tässä asiassa ei olisi mitään ongelmaa. Nyt tämä on iso ongelma rekisterissä olevien oikeuksien kannalta, tietosuojan kannalta, sekä GDPR:n kannalta.

On suoranainen ihme, jos viranomainen ei tähän puutu. Tähän puututaan väistämättä joka tapauksessa EU:hun menevän valituksen kautta, mikäli suomalainen viranomainen ei ymmärrä oma-aloitteisesti asiaa ottaa käsiteltäväksi.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

"Jehovan todistajien tiedottaja Veikko Leinonen kiistää jyrkästi, että Jehovan todistajat keräisivät ihmisten arkaluonteisia tietoja henkilörekisteriin saarnatessaan ovelta ovelle."

"Muistiinpanoissa on kuitenkin tietoja esimerkiksi ihmisen uskonnosta. IL on nähnyt kopion muistiinpanosivusta, jossa erään asukkaan kohdalle on lisätty tieto siitä, että hän on muslimi.

- Se liittyy siihen, mistä ihmisen kanssa on puhuttu. Jos ihmisen kohdalla on merkintä, että hän on muslimi, seuraavalla kerralla voi kysyä vaikka mitä Koraani sanoo jostain asiasta ja kertoa, mitä Raamattu sanoo."

Huonossa tilassa on rekisterin pitäminen, jos ei tiedetä mikä on arkaluonteista tietoa.

"Jehovan todistajien keräämät muistiinpanot ovat tällä hetkellä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana. Leinonen sanoo, että Jehovan todistajat ottavat henkilötietolain ja tietosuojan vakavasti. Yhdyskunnalla on myös oma tietoturva-asiamies.

- Joku on ilmeisesti kadottanut muistiinpanot, joku toinen on löytänyt ne ja tehnyt niistä numeron, Leinonen toteaa IL:n saamista muistiinpanoista."

Yllä olevassa esimerkikssä on Jehovan todistajilla täysin väärä asenne liittyen tilanteen vakavuuteen, kun henkilörekisteri on joutunut vääriin käsiin.

"Leinonen sanoo, että koko muistiinpanokysymyksen ovat nostaneet esiin sellaiset tahot, jotka vastustavat Jehovan todistajien toimintaa muutenkin."

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Kieltävät kaiken ensin:

"Jehovan todistajien tiedottaja Veikko Leinonen kiistää jyrkästi, että Jehovan todistajat keräisivät ihmisten arkaluonteisia tietoja henkilörekisteriin saarnatessaan ovelta ovelle. EU-tuomioistuin antoi asiassa heinäkuun alkupuolella ennakkoratkaisun, jonka mukaan uskonnollinen toimija lasketaan henkilörekisterin ylläpitäjäksi.- Jehovan todistajia pidetään uskonnollisena toimijana rekisterinpitäjänä sellaisten muistiinpanojen vuoksi, mitä yksittäinen Jehovan todistaja tekee itselleen henkilökohtaiseen käyttöön. Tiedot eivät kulkeudu mihinkään, eivätkä ne ole yhteiskunnan saatavilla. Ne eivät muodosta rekisteriä, jolla ihminen pystytään paikantamaan."

Toivottavasti lakien noudattaminen ei tarkoittaisi asioiden kierrättämistä ensin ylemmissä oikeusasteissa veronmaksajien kustannuksella.

"Me yritämme kaikin tavoin noudattaa lakia, miten ikinä vain voimme, Leinonen sanoo."

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

Samaan hengenvetoon pitää kieltää yksityisiltä henkilöiltä kaikenlaisten henkilöihin liittyvien muistiinpanojen tekeminen, koska ne voivat muodostaa henkilörekisterin.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Eipäs nyt pelleillä näiden asioiden kanssa, kyse on oikeasti tästä: "Yleinen tietosuoja-asetus"

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/ylein...

Useat organisaatiot ovat joutuneet töihin täyttääkseen GDPR-vaatimukset.

Kaikki tieto, joissa on identifioitavissa useampia henkilöitä on henkilörekisteri ja silloin se edellyttää asianmukaisten lakien ja säädösten noudattamista. Ruutuvihoissa oleva rekisteri nyt ei varmasti täytä tietoturvavaatimuksia, eikä sen perusteella pysty edes kansalaisille antamaan luotettavaa selvitystä tietojen käytöstä.

Käyttäjän JuhaniVehmaskangas kuva
Juhani Vehmaskangas

Kyllä ruutuvihkorekisteri voi nuo vaatimukset täyttää.

Mikään ei pakottane mitään tahoa siihen, että kaikki rekisterit olisi pidettävä tietotekniikan avulla?

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin Vastaus kommenttiin #6

On aika vaikeaa toteuttaa. Ensimmäinen ongelma on lokitus. Sitten toiseen vihkoon kirjoitettaisiin kuka katsoi ruutuvihkoa ja miksi ja milloin. Sitten tulee se kansalaisen tietopyyntö, niin selattaisiin jokaisiin vihkoihin liittyvät lokivihkot vuosien ajalta läpi ja kerättäisiin tietopyyntöön liittyvät lokimerkinnät, joista annettaisiin selvitys.

Myöskään tietosuoja ei ole taattu, että vihot olisivat vain niiden käytössä, jolla on oikeus käyttää rekisteriä, eikä kukaan muu pääse niihin käsiksi.

Myös rekisterissä olevien suostumukset ja oikeus tulla unohdetuksi pitäisi sitten järjestää ruutuvihkorekisteriin. Eli eli siis tehtävä anonymisointi kaikkin kohtiin tarvittaessa, jos henkilöllä on säädösten mukainen peruste tulla unohdetuksi.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin Vastaus kommenttiin #7

Tässä yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyvässä kohdassa myös Jehovan todistajen rekisterinpito ajaa kiville:

"Erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia tietoja ei lähtökohtaisesti lainkaan saa käsitellä. Asetuksen erityisen henkilötiedon määritelmä vastaa eräin muutoksin henkilötietolain arkaluonteisia henkilötietoja ja pitää sisällään tiedot, joista ilmenee henkilön rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys sekä geneettisiä tai biometrisiä tietoja, joista henkilö voidaan yksiselitteisesti tunnistaa, terveyttä koskevia tietoja taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevia tietoja."

"Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja voidaan käsitellä, jos asetuksessa erikseen mainittu peruste täyttyy. Erityisiä tietoja saa käsitellä mm. nimenomaisen suostumuksen perusteella, henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi tai jos käsittely on tarpeen tärkeää yleistä etua koskevasta syystä lainsäädännön nojalla."

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Venäjällä tämä ongelma ratkaistiin kieltämällä koko uskonto.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Siitä ei tässä ole kyse vaan ihmisten tietosuojasta ja ihmisten oikeudesta tietyin edellytyksin päättää kuka ja mikä taho käyttää heidän tietojaan ja miten.

Käyttäjän RaimoTossavainen kuva
Raimo Tossavainen

Ainut järkevä päätös itärajan takaa.
Tarkoitettu kohtaan 9

Käyttäjän JouniBorgman kuva
Jouni Borgman

Kärpäsestä on taas tehty härkänen ja viranomaisia huudetaan apuun, vaikka suurin osa ihmisoikeusrikkomuksista on maailmassa suoritettu "viranomaisten" toimesta. No nyt on siis muotia olla Jehovien kimpussa. Suomessa on uskonnonvapaus ja ruutuvihkoihin saa kirjoittaa ihan mitä haluaa. Jehovat saavat uskoa omituisiin teorioihinsa vapaasti, jos eivät häiritse muita.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Siis on ihan ok keräillä ihmisten tietoja ja heihin liittyviä arkaluonteisia tietoja vihkoihin? Jos sellaisen asian ottaa esiin ja sitä arvostelee, niin on sitten julmastiko hyökännyt toisen kimppuun?

Ihmisillä on sentään oikeuksia ja heidän tietojaan ei suinkaan saa pyöriä missä tahansa jonkun organisaation vihoissa. Joku järki tässäkin toiminnassa sentään pitää olla. Sitä varten niitä lakeja ja säädöksiä tehdään, että tällaiseen voidaan puuttua.

Näyttää siltä, että Jehovan todistajat eivät saa kirjoituksessa mainitun säädöksen perusteella edes käsitellä mitään arkaluonteisia tietoja, vaan ainoastaan yhteystietoja ja niitäkin säädöstä noudattaen. Niidenkään osalta vihkoihin kirjaaminen on tietosuojaongelma. Pitäisi käyttää sähköistä tietojärjestelmää, jonne on rajatulla joukolla pääsy.

Käyttäjän JouniBorgman kuva
Jouni Borgman

Itse pidän Jehovia harmittomina. Sen sijaan viranomaisista on monelle koitunut pelkkää harmia. Suomessa laaditaan niin paljon päättömiä lakeja ja säädöksiä, että meikäläisen virkamieskunnan matala korruptioaste menee siinä tavallaan hukkaan. Viranomaisten puuttumiskynnys pitäisi pitää mahdollisimman korkeana.

Mutta on ihan hyvä, että asioita tarkkaillaan ja jossain vaiheessa hälytyssireenejä on syytä alkaa soittamaan. Arvio puuttumiskynnyksen suhteen on tietenkin melko subjektiivinen.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin Vastaus kommenttiin #15

Viranomaiset ovat joutuneet myös viilaamaan henkilötietojen käsittelyä GDPR:n vaatimusten mukaisesti ja tekevät sitä tästä eteenpäin. Tekevät sen tarvittaessa EU:n uhkasakon kannustamana.

Meistä jokainen voi nyt halutessaan pyytää selvityksen miltä tahansa viranomaiselta (Ei taida koskea poliisia ja puolustusvoimia?), joka on tietojamme käsitellyt miten he ovat tietojamme käsitelleet.

Käyttäjän AnssiPajala kuva
Anssi Pajala Vastaus kommenttiin #15

"Itse pidän Jehovia harmittomina."

Kyseessä on indoktrinointia ja mielenhallintaa käyttävä kultti, joka on tappanut lukuisia ihmisiä verensiirtokiellon kautta, salaillut järjestelmällisesti lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, ajanut valtavan määrän jäsenikseen kasvatettuja ihmisiä mielenterveysongelmiin ja itsemurhiin, käskee perheenjäseniäkin karttamaan kultista eronneita ja erotettuja sekä pitää yllä omaa oikeusjärjestelmäänsä, joka kuulustelee synneistä epäiltyjä kulttilaisia yksityiskohtaisesti mm. heidän sukupuolielämästään. Mikä tästä on sinusta ihan erityisen harmitonta?

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Yksi keskeisimpiä argumentteja uskontokritiikkiä kohtaan on pitää sitä muoti-ilmiönä. Siinä samalla vähätellään jos ei halveksuta uskonnottoman elämänkatsomusta.

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen

"Hämmästyneenä luin Iltalehdestä miten nykyaikana yhteiskunnassa voi joku organisaatio pyöritellä arkaluonteista henkilörekisteriä ruutuvihkojen avulla ilman, että siihen on missään vaiheessa aikaisemmin viranomainen puuttunut. "

Onhan se kauheeta kyllä muttei mitenkään harvinaista.
Esim. yksityistiekuntia on varmaankin tuhansia joissa on puheenjohtajalla mappi johon on räntätty jokaisen osakkaan nimet ja osoitteet ,manttaalit ja pisteet joiden mukaan maksut lähtee ja usein myös puhelinummerot ja pankkitilien numerotkin joskus siellä tiedossa. Jos puheenjohtaja on aktiivinen on hänellä mapissaan tiedot jokaisen osakkaan henkilöautojen ja hevosten ja ruokakunnan henkilömääristä. nämä kaikki vaikuttavat pisteytykseen joten tiedot ovat tarpeen.
Kun vielä otetaan huomioon miten kaunaisessa ja poliittisesti ristiriitaisessa ja kateellisessa maalaisympäristössä nämä yhdistykset toimivat, usein johtajinaan kyläkunnan kellokkaat ja napamiehet, niin voi hyvin arvailla minkälaisiin tarkoituksiin näitäkin kasattuja tietoja on mahdollisuus käyttää.
Maailma on niin hirveän vaikea jos siitä halutaan tehdä vaikeaa ja miksei haluttaisi kun se on niin hirveän kivaa vallankin sen toisen ryhmän elämän vaikeuttaminen.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Eivät saa enää toukokuusta lähtien niin toimia, voivat saada uhkasakon, jos joku valittaa, eivätkä laita asioita kuntoon. Useat organisaatiot havahtuivat jo ennen toukoukuuta ja ao. EU-säädöksen voimaantuloa, sekä rupesivat korjaamaan toimintaansa.

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen

Ei muuta kuin kouluttamaan sitten isäntiä, kunhan ensin löydät ne, jotka ovat perineet tehtävänsä ja kirjaamistapansa jo ainakin kahden sukupolven takaa. Homma on niin kusinen ettei siihen kukaan halua lähteä ja niin se isäntä valitaan myös seuraavassa kokouksessa. Kukaan osakkaista ei ole halukas maksamaan yhtään ylimääräistä tien hoidosta kun suurin osa on mökkiläisiä joita närästää suuret hoitokulut jotka menevät heidän mielestään pelkästään vakiasukkaiden hyväksi. Kukaan ei ole näitä yhdistyksiä valvonut koskaan, siis ei koskaan, niin luulen että valvojilla on tärkeämpääkin tekemistä ; ja hyvä niin.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin Vastaus kommenttiin #19

Velvollisuudet ovat joka tapauksessa olemassa ja organisaatio, tai toimielin joutuu niistä vastuuseen uusien säädösten mukaisesti jos joku nostaa jutun.

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen Vastaus kommenttiin #25
Käyttäjän RalfKarlsson kuva
Ralf Karlsson

Yksityistiekuntien osakkaat lienevät antaneet tietonsa vapaaehtoisesti organisaation käyttöön tietoisina mihin nuo tiedot käytetään. Oletettavasti jokainen yhteistiekunta on myös täyttänyt velvollisuutensa ja ilmoittanut osakkailleen uudesta laista ja sen velvoitteista.

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen

Oletuksesi ei luultavasti perustu mihinkään.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Vapaaehtoisuus tietojen antamisen suhteen liittyen henkilötietoihin, ei kuitenkaan poista säädöksissä ja laissa säädettyjä velvollisuuksia, eikä rekisteröidyn oikeuksia.

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen Vastaus kommenttiin #26

Sitähän minäkin että kyllä kauhistelun paikkoja riittää.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Tässä alla olevassa lainkohdassa (tietojen arkaluonteisuus) Jehovan todistajien toiminta näyttää Iltalehden tietojen mukaan ilmeisen lain vastaiselta.

Henkilörekisterilaki

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) henkilötiedolla sellaista henkilön taikka henkilön ominaisuuksien tai elinolosuhteiden kuvausta, joka voidaan tunnistaa tiettyä luonnollista yksityistä henkilöä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskevaksi;

6 §
Arkaluonteisten tietojen rekisteröintikielto
Henkilörekisteriin merkittäviksi ei saa kerätä eikä rekisteriin tallettaa arkaluonteisia tietoja.

Arkaluonteisina tietoina pidetään henkilötietoja, jotka on tarkoitettu kuvaamaan:

1) rotua tai etnistä alkuperää;

2) henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta;

3) rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta;

4) henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia;

5) henkilön seksuaalista käyttäytymistä; taikka

6) henkilön saamia sosiaalipalveluja, toimeentulotukea, sosiaaliavustuksia ja niihin liittyviä sosiaalihuollon palveluja.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870471

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Kysymyshän ensisijaisesti ei ole siitä, jotta jehovat itse käyttäisivät tietoja väärin, vaan siitä, että ne päätyvät jonkun toisen käsiin. Siksi tietosuoja.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Juuri tämä on yksi keskeinen syy ja sitten toinen on se, että ruutuvihoilla tuskin kyetään täyttämään myöskään muita GDPR-velvoitteita. Niistä on kommentoitu aikaisemmin täällä.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Harmagedonin sodassa tuhoutuvat niin ruutuvihot kuin lainmukaisetkin rekisterit.

Turha hötkyillä tällaisilla maallisilla asioilla.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Ennen Harmagedonia tulee vastaan viimekädessä EU-viranomainen uhkasakon kanssa, jos muu ei auta. Arkaluonteisten tietojen kerääminen näyttää olevan lain vastaista. Eikä uhkasakko ole pieni.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Jos tähän Jehovan todistajien arveluttavaan rekisterinpitotapaan ei puututtaisi, niin se kyseenalaistaisi EU:n uuden tietosuojasäädöksen ja henkilörekistereihin liittyvän suomalaisen lainsäädännön, koska uskonnollisella järjestöllä ei voi olla erioikeuksia suhteessa muihin organisaatioihin.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Nordlin, en ole ihan varma, päteekö GDPR-asetus tässä tapauksessa. Kyse näyttää olevan vain ihmisen yksityiskäyttöön tarkoitetusta näköhavaintovihkosta. Toki ymmärrän sen suututtavan, varsinkin kun tietoja kirjataan ylös ilmoittamatta ja nimitiedotkin kirjoitetaan postilaatikon perusteella, ei edes kysymällä.

Jos tietoja koottaisiin sähköiseen, seurakunnan käyttöön tarkoitettuun rekisteriin, asia muuttuisi. Sellaista rekisteriä JW ei tunnusta ylläpitävänsä.

Käsinkirjoitetut muistiinpanot saattavat olla myös kertakäyttötavaraa. Vihkon yksi käyttötarkoitus on näyttää toteen käyntivelvoitteensa täyttämisen.

Mutta kirjoitin kommenitn, jossa kerron, että GDPR ei ole tuntematon käsite todistajille. Suoria vastauksia en saanut, mutta kyllä tuon tietosuoja-asian esiin nostaminen sai nuoret rouvat lähestulkoon pakenemaan paikalta.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Kyseessä on seurakunnan toimintaa, jota varten keräävät tietoja henkilöistä. Sitä kerätään harjoitettaessa seurakunnassa ko toimintaa. Tämä tarkoittaa, ettei kyse ole yksityishenkilön keräämistä tiedoista.

Organisoin juuri tästä syystä töissä työasemien kovalevyjen siivouksen, jotta työntekijöillä ei jäisi mitään omia henkilölistoja mihinkään, vaan ne tuli keskitetysti organisastion verkkolevylle. Teimme myös asiaan kuuluvat GDPR-toimenpiteet.

Sinänsä henkilörekisterin tallennusvälineellä ei ole merkitystä, onko se vihko, kortisto, tai tietojärjestelmä.

Henkilön tiedot pitää olla GDPR:n vastimuksesta koneluettavassa muodossa ja siirtettävissä. Vihossa ne eivät sitä ole.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #35

Meillä jokaisella työntekijällä on yhteystietolistamme, jotka eivät ole organisaation käytössä.

Sinulla on puhelimessasi yhteystietoja ja organisaatioiden nimiä yksityistä käyttöäsi varten. Sähköpostiohjelmasi kerää kirjoittamiasi sähköpostiosoitteita muistiin ja luo niistä sähköpostiin yhteystietolistaa, johon kehittyneimmät keräävät myös viestien allekirjoitustiedosta puhelinnumeroita ja titteleitä.

Itse luen tuollaisen yksittäisen todistajan vihkosen samaan kategoriaan oman yhteystietolistamme kanssa.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin Vastaus kommenttiin #36

Ei ole verrattavissa puhelimen yhteystietoihin. Varsinkin kun on kerätty arkaluonteisia tietoja.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin Vastaus kommenttiin #38

Se on EU:ssa ja tietosuojavaltuutetulla tulkintakysymys onko kyseessä henkilörekisteri, jos on laajamittaisesti esim asiakkaiden tietoja puhelimessa.

Vieraiden henkilöiden tiedot ovat eri asia, kuin sukulaisten, tuttavien, tai työkavereiden.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Tänään ovikello soi. Rapulla oli kaksi siististi pukeutunutta naista lehtien kanssa. Esittäytyivät Jehovan todistajiksi ja kyselivät olisinko kiinnostunut keskustelemaan asioista heidän kanssaan. Pyysin naiset sisään.

Olohuoneessa kysyin, saanko tehdä muistiinpanoja. Näyttivät ilahtuvan ja hakiessani paperia ja kynää, he olivat kaivaneet lehtien lisäksi Raamatun esiin pöydälle.

Kysyin heidän nimensä, naiset häkeltyivät, mutta esittivät käsinkirjoitetut kortit, joissa oli heidän nimensä ja seurakuntansa. Kirjoitin ne ylös. Seuraavaksi pyysin nähtäväksi heidän muistiinpanonsa itseäni ja perhettäni koskien. He alkoivat kerätä tavaroitaan. Kun muistutin tietosuoja-asetuksesta, he alkoivat siirtyä eteistä kohti. He pyysivät olemaan yhteydessä seurakuntaansa ja antoivat puhelinnumeron, joka näyttää olevan yksityishenkilön.

Muistiinpanoja itsestäni en saanut siis nähdä, he kiistivät sellaisen olevan olemassa. Silti sanoivat, ettei minusta voikaan olla merkintää, koska ovat tähän asti aina tavanneet vain vaimoani ovella.

Luulen, että minusta on tämänpäiväisen käynnin jälkeen merkintä. Tuskin enää tapaamme.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Vuosia sitten jehovat tulivat pihaan. 10-v. Antonin kanssa puuhailtiin jotakin. Kaksi miestä, käskin odotta hetken ja huusin työkaluvaraston suuntaan: "Anton, tuo kirves!"

En tiedä mikä niille tuli,mutta häipyivät liukkaasti eikä ole näkynyt.

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen

Meillä koira hoitaa tuon "Antonin" homman.
Eikä tarvi etes huomauttaa.

Eilen lähti rallikansaa liukkaasti puutarhasta kun eksyivät omankäden.. eikun jokamiehen oikeuden turvin meidän omenapuitten alle mönkijällä ja peräkärryllä.
Hiukan olis naurattanut, olivat pari kilomeetriä ajaneet traktorin ajouraa ihan vahingossa.
Jehovat meilläpäin on sen verran tuttuja ettei niitä tarvii pelottelemalla ajaa pois jos ei jaksa heidän kanssaan keskustella, lähtevät ihan sovinnolla ja vievät rosyyrinsäkin. Odottavat kiltisti autossaan pihassa niin kauan kuin menen kertomaan koiralle ettei anna aihetta suurempaan iloon.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

EU:n uusi tietosuoja-asetus (GDPR) on tuonut kansalaisille lisää oikeuksia ja siten lisännyt rekisterien pitäjien velvollisuuksia.

Jehovan todistajat etsivät jäseniä ja kirjaavat liideihin verrattavissa olevia tietoja, kuten operatiivisessa toiminnassa tehdään. Se kerääkö niitä joku organisastiossa toimiva omaan käyttöönsä, niin sillä ei ole henkilörekisterin muodostumisen kannalta merkitystä.

Uuden tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on parantaa ja systematisoida henkilötietojen käsittelyä. Toivottavasti näitä Jehovantodistajien vihkoja ei löydy mistään epämääräisestä paikasta isoja määriä. Esimerkiksi aikanaan terveydenhuollon potilastietojen osalta näin kävi. Terveydenhuollossa on aikanaan henkilötietojen hallinta ollut varsin erikoista toimintaa.

Käyttäjän jj2311 kuva
Jyrki Immonen

Pistää miettimään, pysyvätkö nuo kerätyt tiedot nykyään missään lehtiöissä, vaan kerätäänkö ne johonkin tietokantaan lopulta, todennäköisesti? Ja aivan varmasti..

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Jos niin tehdään, niin vihot on pistettävä silpuksi, koska niissä on arkaluonteisia tietoja ja siivottava tietokannasta arkaluonteiset tiedot pois. Myös on käytettävä GDPR:n mukaisia toimintatapoja.

Käyttäjän jj2311 kuva
Jyrki Immonen

Jep. Heillä on muutenkin mietittävää, vain 144 000 pääsee taivaaseen, ja jehovia on miljoonia maailmassa. Jos tuo ristiriita menee läpi niin kyllä GDPR hommat hoidetaan jollakin ihme konstilla. ””ei ole mitään rekisteriä”.....

Käyttäjän AnssiPajala kuva
Anssi Pajala Vastaus kommenttiin #43

144 000 ovat taivaallinen hallitsijaluokka, kun taas ennalta määrittämätön määrä ihmisiä saa ikuisen elämän maan päällä. Näin siis oikeasti todistajien mukaan.

Käyttäjän AnssiPajala kuva
Anssi Pajala

Ei noita muistiinpanojen tietoja ole ainakaan toistaiseksi minnekään kerätty. Vaikea kuvitella, että ketään saataisiin edes nakitettua moiseen urakkaan.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Uskon kommentoija Pajalan olevan riittävän perehtynyt asiaan, joskin saattaa olla, etteivät tiedot organisaatiosta ole ihan tuoreita.

Jos kyse on yksittäisen ihmisen pitämästä "asiakasrekisteristä" tai "kyläilyvihkosta", organisaatiota ei ehkä saada tästä syytteeseen laittoman henkilörekisterin pitämisestä. Vaikka tämä vihkokäytäntö olisi enempi sääntö kuin poikkeus.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset