Jorma Nordlin

Puolustusministeri Niinistö sai moitteet oikeuskanslerilta

Sain tänään oikeuskanslerin kirjaamosta päätöksen liittyen kanteluuni. Oikeuskansleri pitää puolustusministerin toimintaa epäasiallisena ja moitittavana. Niinistö oli viitannut perustuslakiasiantuntijaan käyttämällä nimitystä perustuslaki-talebani, sellainen ei tietenkään ole ministeritason henkilöltä sallittua.

Olisi mielenkiintoista tietää mikä on toimitusministeristöä johtavan Juha Sipilän kanta tähän oikeuskanslerin moitteeseen? Tämä on tapahtunut hänen olleessa pääministeri.

Kysymys on siitä, että asiaton nimittely on aina asiatonta myös ministeriltä. Asiallinen kritiikki on tietenkin aina paikallaan. Tämä ei pitäisi olla epäselvää kellekkään. Oli kenestä tahansa kysymys, niin asiattomuuteen ei pidä mennä. 

Mitä tapahtuisi valtioneuvoston uskottavuudelle, jos ministerit saisivat kirjoitella asiattomuuksia? Niinistö puolustelee harrastamaansa asiatonta nimittelyä pitkin perusteluin ja sananavapaudella. Sananvapaus ei tarkoita vapautta nimitellä toisia asiattomasti joutumatta siitä ollenkaan vastuuseen.

Onko ensimmäinen kerta Suomen poliittisessa historiassa kun oikeuskansleri puuttuu ministerin kielenkäyttöön?

Oikeuskansleri

"Saatan edellä puolustusministeri Jussi Niinistön menettelyn moitittavuudesta esittämäni käsityksen hänen tietoonsa"

"Katson Niinistön kohdistaneen epäasiallista ja osin henkilöön käyvää arvostelua eduskunnan käyttämiin asiantuntijoihin tilanteessa, jossa eduskunnan käsittelyssä olevien lakiehdotusten arviointi perustuslainmukaisuuden kannalta on ollut meneillään eduskunnassa."

"Niinistön käyttämät ilmaisut ovat olleet epäasiallisia ja osin loukkaaviakin ja ne ylittävät sen, mitä on pidettävä tarpeellisena yhteiskunnallisen keskustelun käymiseksi. Niinistö olisi voinut esittää arvostelunsa tällaisiin ilmaisuihin turvautumatta."

"Totean, että ministerin velvollisuuksiin voidaan katsoa kuuluvan pidättäytyä kyseessä olevan kaltaisesta kielenkäytöstä virkatoimeensa liittyvässä yhteydessä. Vaikka edellä tässä ratkaisussa on tehty se johtopäätös, että asiassa ei ollut edellytyksiä esitutkinnan käynnistämiselle, katson Niinistön sanavalinnoillaan ylittäneen sen, mitä ministerin tehtävässä toimivalta voidaan edellyttää."

 


Aikaisempi kirjoitukseni aiheesta: "Tein kantelun oikeuskanslerille puolustusministerin toiminnasta"
 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (48 kommenttia)

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Täytyy onnitella kontribuutiostasi. Hiukan olen yllättynyt, että se tuotti tulosta. Itse asian suhteen en olisi katsonut tarpeelliseksi kuitekaan moista kantelua tai kyselyä laatia. Kyllähän eduskunnassa värikästä kielenkäyttöä paljonkin harjoitetaan.

Toisaalta oikeuskanslerin vastaus oli harkitulla tavalla muotoiltu.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Ei asiaton kielenkäyttö voi kuulua mitenkään ministerin toimeen. Se vie uskottavuuden jos saa sellaisella tavalla arvostella toisia ihmisiä ketä tahansa he ovatkin, kuin miten puolustusministeri on nyt toiminut.

Värikäs kielenkäyttö hakee rajoja, tossa on menty aivan siinä rajalla onko ollut kyse kunnianloukkauksesta. Kyse on valtioneuvoston uskottavuudesta.

Kantelu asiasta oli enemmän kuin paikallaan. Nyt on jatkossa yleisesti tiedossa ja julkisuudessa oikeuskanslerin kanta tässä asiassa liittyen ministerin kielenkäyttöön.

Tämä on ollut useille lukijoillekin epäselvää minkälainen kielenkäyttö on ministerille sallittua ja se on ollut epäselvää myös puolusutusministerille.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Politiikka menee todella tylsäksi kun kaikkea sanomista pitää varoa. Sääli.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Saa varoa nimittelemästä ketään epäasiallisesti. Sitähän meidän pitää kaikkien kansalaistenkin varoa. Mitä eroa siinä on?

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen Vastaus kommenttiin #4

Sanomisen rajat on määritelty rikoslaissa ja tässähän oikeuskanslerin mukaan nimenomaan se kynnys ei ylity. Jokainen vastatkoon omista sanomisistaan.

Minusta valtioneuvoston arvovaltaa rapauttaa enemmän harmaa ja mitäänsanomaton kielenkäyttö jos pitää koko ajan olla varuillaan kun kansalaiset käräyttelevät aikansa kuluksi ja oikeuskansleri komppaa.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin Vastaus kommenttiin #5

Oikeuskansleri moittii, se on selvä tekstistä käy ilmi. Pitää moitittavana toimintaa, vaikka rangaistavana sitä ei pidä.

On olemassa toimintaa joka ei ole sallittua, eikä hyväksyttyä vaikka siitä ei rangaista.

Oikeuskansleri on ottanut asian käsittelyyn, koska katsoo Niinistön toiminnan liittyneen hänen asemaansa ministerinä.

Henkilöön menevän asiattoman kielenkäytön suhteen pitää olla aina varuillaan, myös tavalliset kansalaisetkin joutuvat siinä kohtaa harrastamaan itsehillintää.

Huononeeko keskustelukulttuuri jos asiaton henkilöön menevä kielenkäyttö on kiellettyä?

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin Vastaus kommenttiin #5

Valtioneuvoston jäsenet eivät kampanjoi kun hoitavat virkaansa, ne työskentelevät virkatoimessa. Asema eroaa olellisesti kansanedustajista. Valtionuvostosta ei voi harrastaa räväkkää keskustelukulttuuria. Pikemminkin ne rinnastetaan virkamiehiin.

Niinistö teki virheen siinä, että meni paukuttelemaan henkilöön meneviä asiattomuuksia liittyen lainvalmisteluun joka koski hänen ministeriötään. Jos olisi ollut vaalikampanjassa, tai puhunut puoluekokouksessa, niin siinä kohtaa asiaa todennäköisesti olisi arivoitu eri tavalla.

Oikeuskansleri

Ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä on katsottu, että ministerin menettely voi tulla laillisuusvalvonnallisesti arvioitavaksi lähinnä silloin, kun menettelyssä on kyse ministerin virkatoimista. Laillisuusvalvonta voi kuitenkin ulottua myös ministerin varsinaisten virkatointen ulkopuoliseen menettelyyn, jos menettelyllä on oikeudellisesti merkityksellinen yhteys ministerin virkatoimiin. Esimerkiksi ministerin julkiset lausumat voivat tulla laillisuusvalvonnallisesti arvioitaviksi, jos lausumalla on oikeudellisesti merkityksellinen yhteys ministerin virka-asemaan tai virkatehtäviin.

Ministerin menettely voi tulla arvioitavaksi myös poliittista luottamusta koskevana kysymyksenä eduskunnassa. Perustuslain 3 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvoston jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta. Perustuslain 60 §:n 2 momentin mukaan ministerit ovat virkatoimistaan vastuunalaisia eduskunnalle. Säännös kattaa ministerin virkatoimia koskevan oikeudellisen vastuun lisäksi ministerin poliittisen vastuun eduskunnalle (oikeuskanslerin päätös 11.4.2013, dnro OKV/449/1/2013). Poliittinen vastuu punnitaan myös määräajoin demokraattisissa vaaleissa.

Menettelyn kuulumista laillisuusvalvonnan piiriin on arvioitava viime kädessä tapauskohtaisesti. Eräissä oikeuskanslerin aiemmissa ratkaisuissa on arvioitu ministerin tiedotusvälineille antamia julkisia lausuntoja. Niissä on todettu, että keskusteluun osallistumisen vapautta ei luonnollisesti voida evätä poliitikoilta, korkeiltakaan virkamiehiltä tai ministereiltä. Tärkeää on kiinnittää huomiota kannanoton esittäjän rooliin ja sen mukaisiin vaikutusmahdollisuuksiin. Sinänsä oikeudellisesti perusteltavissa oleva puheenvuoro voi saada julkisuudessa epäasiallista sivumerkitystä, jos sen esittäjä on ministeri. Olennaista on myös kannanoton yleisyystaso, sisältö ja kohde (oikeuskanslerin päätös dnro 195/1/05, 28.1.2008, jossa oli kyse silloisen oikeusministerin tiedotusvälineille antamista lausunnoista).

Ministerin tehtävien ja kansanedustajan toimen hoitaminen eroavat lähtökohtaisesti toisistaan. Joissakin tilanteissa saattaa herätä epäselvyyttä siitä, kummassa ominaisuudessa henkilö on toiminut. Sillä seikalla, missä ominaisuudessa henkilö on esiintynyt, on merkitystä arvioitaessa henkilön toimintaa oikeudellisen vastuun ja virkavalvonnan kannalta. Kysymys yhteydestä virkatoimiin on keskeinen. Esimerkiksi ministerin puheet ja väitteet vaalikampanjassa tai puoluekokouksessa jäävät lähtökohtaisesti laillisuusvalvonnan ulkopuolelle. Tällaiset tilanteet liittyvät poliittisten prosessien ydinalueelle, jolla sananvapauden käytön on voitava olla mahdollisimman laajaa ja rajoituksetonta. Tällaisiin nimenomaan demokraattisen poliittisen tuen tavoitteluun liittyviin tilanteisiin ei myöskään varsinaisesti liity sekaantumisriskiä ministerin tehtäviin nähden (eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu 31.10.2013, dnro 3027/4/13 jne.).

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Ja merkitys Niinistölle on?

Ei mitään

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Onko sillä merkitystä?

Oikeuskanslerin kanta vaikuttaa jatkossa pääministerien ja valtioneuvoston toimintaan ja se on myös julkisuudessa tiedossa. Sillä on merkitystä.

Se on linjaus ja se on se juttu.

Ei kai nyt ole vakavissaan luultu, että moitteen kohteeseen tämä vaikuttaisi.

Harva poliitikko myöntää virheensä.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Harvassa ovat ne ministerit, jotka ovat saaneet oikeuskanslerilta moitteet kielenkäytöstä.

Kukin kunnostautuu tavallaansa.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Kunnostautumisen osalta on mm. tiedustelulakien voimaan saattaminen moninkertaisesti merkittävämpää kansalaisten edun kannalta kuin pyhäkoululaisen kielenkäyttö ministeriltä.

Jos vieraan vallan agenttien laiton toiminta Suomessa nyt vaikeutuu verrattuna aiempaan valtiovallan keinottomuuteen lainsäädännön puuttuessa, ei minua haittaisi pätkääkään, vaikka lakien voimaan saattajat olisivat joka ikinen päivä kiroilleet kuin **********t.

(Itsesensuuri siksi, etten vain syyllistyisi kiihottamiseen ketään vastaan, saatikka minkäänlaiseen vihapuheeseen)

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Onko seuraava hallitus sellainen, jossa ei tapahdu näitä ministerien "keulimisia"?

Sipilä pääministerinä joutui selittelemään julkisuudessa näitä Soinin ja Niinistön tekemisiä.

Käyttäjän erkkilaitila1 kuva
Erkki Laitila

Ministeri Niinistön ulostulo oli mielestäni erittäin epäasiallinen vaikuttamisyritys, kuten Jorma tässä toi esille. Hienoa, että saatiin tällainen tulkinta oikeuskanslerilta asti.

Ministerillä on muutenkin valtaa, mutta silti omat rajansa. Ei pidä mennä ahdistamaan perustuslain tulkintaa tekeviä tahoja siitä, että käyttävät aikaa siihen, mikä heille kuuluu. Perustuslaki on tavallaan "pyhä", koska sen muuttaminen on tehty hankalaksi, ja näiden lakien kuuluisi pysyä kymmenenet vuodet "tuuliviirien" ulottumattomissa.

Kukapa haluaisi sellaista maailmaa, missä johtajat ajamassa alamaisia nurkkiinsa muslimeiksi ja talibaneiksi nimittämällä. Kyllä se törkeää oli.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

-- Saako poliisia sanoa siaksi?

Ei.

Saako sikaa sanoa poliisiksi?

No jaa...kyllä kai.

Näkemiin, herra konstaapeli.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Nyt tämä leviää laajemmin mediassa. Näin kantelulla on vaikutuksensa ja tulee yleiseen tietoisuuteen julkisuuden kautta missä rajat menevät.

Uusi Suomi: "Jussi Niinistölle kovat moitteet: Ministerin velvollisuuksiin kuuluu pidättäytyä epäasiallisesta kielenkäytöstä"
https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/281350-jussi-niin...

YLE: "Nimitteli asiantuntijoita perustuslakitalebaneiksi – Oikeuskanslerilta moitteet puolustusministeri Jussi Niinistölle"
https://yle.fi/uutiset/3-10803518

Valtioneuvosto: "Oikeuskansleri: Puolustusministerille moitteet epäasiallisten ilmaisujen käyttämisestä"
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publis...

Hesari: "Oikeuskansleri moittii ankarasti puolustusministeri Jussi Niinistöä epäasiallisesta ja loukkaavasta arvostelusta"
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006121076.html

MTV Uutiset: "Jussi Niinistö kutsui asiantuntijoita "perustuslakitalebaneiksi" – oikeuskansleri antoi moitteet epäasiallisesta ja henkilöön käyvästä nimittelystä"
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/jussi-niinisto...

Ilta Sanomat: "Jussi Niinistölle moitteet oikeuskanslerilta: asiantuntijoiden nimittely ”perustuslakitalebaneiksi” oli epäasiallista"
https://www.is.fi/politiikka/art-2000006121120.html

Iltalehti: "Oikeuskanslerilta moitteet puolustusministeri Niinistölle: Kutsui asiantuntijoita ”perustuslakitalebaneiksi”"
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/b109e967-d1a...

Karjalainen: "Puolustusministeri Niinistölle moitteet oikeuskanslerilta: Valtiosääntöoikeuden asiantuntijoiden nimittely "perustuslakitalebaneiksi" epäasiallista ja henkilöön käyvää"
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/ko...

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Putosi eduskunnasta ja loppusilaukseksi moitteet oikeuskanslerilta. Poliittinen ura ei hyvin mennyt.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Päinvastoin: Jussi Niinistö teki puolustusministerinä varsin hyvää työtä, ja osaltaan hänen ansiostaan meillä on vahvempi maanpuolustus tänään kuin mitä oli v. 2015.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin Vastaus kommenttiin #16

Ministerin virkatyö meni melkein hyvin, poliittinen ura ei mennyt.

Ministerin virkatyö huipentui oikeuskanslerin moitteisiin.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #17

Ikävä kyllä näinkin asiaa voi luonnehtia.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #17

... moitteiden kohdistuessa lähinnä tyylipisteisiin, ei lakien noudattamiseen. Oikeuskanslerin tehtäviin ei taas liity ministerien virkatyössä menestymisen arviointi.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #20

Armeijan johdossa ei ole koskaan aliarvostettu tyyliä. J.N. teki parhaansa jotta Suomen Puolustusvoimat eivät päivittyisi 2000-luvulle vaan jäisi siihen aikaan kun tyhmien päällysmiesten kännäys tms junttitouhu oli vitsaus. Hän yritti kynsin hampain mielistellä sitä aikaa nostalgisoivia jääriä esim kukkakaalipirtelölausunnoilla.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Nämä "perustuslain asiantuntijat" eivät sitten olleetkaan Eduskunnan mielestä asiantuntijoita. Heidän ainoa motiivinsa oli estää tiedustelulakien voimaantulo. Siinä mielessä oli moitittavaa kutsua heitä "perustuslakitalebaaneiksi", oikea nimitys olisi ollut "tiedustelulaki-sabotööri".

Kun tätä motiivia pohtii, jäljet johtavat mieluummin rajojen ulkopuolelle kuin Suomen perustuslakiin. Mikä taho siis olisi hyötynyt, miettikää sitä?

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin Vastaus kommenttiin #19

Heistä ei tarvitse pitää, mutta asiallisesti pitää kritisoida. Siitä on kyse. Asiaton nimittely ei ole ministerille sopivaa käytöstä. Tästä oikeuskansleri on hyvin kirjoittanut ratkaisussaan. Minulle tuli aamulla sähköpostiin se kirjaamosta. Pitäisi ottaa siitä lisää lainauksia tänne, koska nyt ei ihan ymmärretä mistä tässä on kysymys.

Oikeuskansleri toteaa, että kritisoida saa, kunhan sen tekee asiallisesti, eikä sillä tavalla kuin Niinistö on sen tehnyt.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #22

Tarkoitatko, että oikeuskanslerin asiana on toimia äidinkielen opettajana ainekirjoituksessa, tai tyylikouluttajana mannekiinikurssilla valtioneuvoston jäsenille?

Käsittääkseni hänen tehtävänään on valvoa valtioneuvoston jäsenten sekä tasavallan presidentin toiminnan lainmukaisuutta näiden virkatehtävissä.

Kysymys kuuluu varsinaisesti, mikä ministerien toiminnassa on joko lainmukaista tai lainvastaista, eikä niinkään, mikä on salonkikelpoista tai liian rahvaanomaista. Olennaisinta on, että asiassa ei ollut edellytyksiä esitutkinnan käynnistämiselle, kuten oikeuskansleri toteaa. Tylsä ja kuiva kielenkäyttö olisi tietenkin kaikkien mielensäpahoittajien ihanne, etenkin kun sellaista tekstiä ei kukaan viitsi lukea varsinkaan ministeriltä.

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen haukkui aikanaan valtakunnan julkisuudessa tunnettuja henkilöitä "saatanan tunareiksi". Tuolloisella oikeuskanslerilla en muista olleen siihen asiaan mitään huomautettavaa, vaikka oikeuskanslerin tehtävissä ja toimivaltuuksissa ei käsittääkseni ole sen jälkeen tehty olennaisia muutoksia. Siinäkin olisi ollut kovin helppo neuvoa asialliseen kielenkäyttöön ja kritiikkiin ilman alatyylisiä ilmauksia kuten kirosanoja – olihan tuohon aikaan tasavallan presidentti myös evankelisluterilaisen kirkon päämies. Kenties tuossakin ennakkotapauksessa ylittyi se, mitä on pidettävä tarpeellisena yhteiskunnallisen keskustelun käymiseksi, ja Kekkonenkin olisi voinut esittää arvostelunsa tällaisiin ilmaisuihin turvautumatta.

Ilmeisesti Sipilän hallitus on ollut niin lainkuuliainen, että oikeuskanslerilla riittää työaikaa näperrellä kielenkäytön vivahteiden parissa. Jos ko. "perustuslakitalebaniksi" nimittäminen on Jussi Niinistön ministerikauden virheistä pahin, häntä on syytä onnitella työstään.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin Vastaus kommenttiin #25

Tämä asia selviää hyvin oikeuskanslerin vastauksesta. Siitä on lainattu kohtia tänne, aika hyvin selventää, jos viitsii perehtyä.

On perustellut miksi on asian käsitellyt ja ratkaisun.

Luuletko, että ottaisi äidinkielen opettajan roolia? :-D

Sellaiset asiat eivät pääse kirjaamosta kovin pitkälle.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin Vastaus kommenttiin #25

Oikeuskansleri voi moittia ministeriä virkatoimeensa liittyvästä toiminnasta, se ei tarkoita että toiminnan pitäisi olla rangaistavaa. Se voi olla myös moitittavaa.

Meinaatko Mononen, että ministeri voisi epäasiallisesti nimitellä eduskunnan käyttämiä asiantuntijoita? Et voi olla tosissasi.

Tuleeko oikeasti kielenkäytöstä tylsää jos karsitaan henkilöön kohdistuva asiaton kielenkäyttö pois?

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #27

Voi moittia tai voi olla moittimatta – sehän on oikeuskanslerin henkilökohtainen kannanotto, ei mikään lakeihin ja asetuksiin kirjattu yksiselitteinen seuraamus. Kuten UKK:n "saatanan tunarit"-ennakkotapauksella osoitin, kullakin oikeuskanslerilla on omat persoonalliset tapansa hoitaa korkeaa virkaansa, ja ne ovat osaltaan myös sidoksissa oman aikansa maan tapaan.

Mikä on "epäasiallista nimittelyä", ja olisiko perustuslakitalebaniksi nimittämistä suositeltavampaa käyttää jo korkeimmalla valtiollisella tasolla salonkikelpoiseksi todettua saatanan tunaria?

Mielestäni oikeuskanslerin ei välttämättä tarvitse ottaa itselleen tapa- ja tyylikouluttajan roolia eikä opettaa poliitikoille hyvää käytöstä – hänen tehtävänsä on ainoastaan ottaa kantaa valtioneuvoston jäsenten toiminnan lainmukaisuuteen ja samalla esitutkinnan tarpeeseen, mutta jos virassa toimija välttämättä niin haluaa, ei kai siihen käytöskouluttajan rooliin estettäkään ole.

Parlamentaarisessa demokratiassa poliitikon käytös ja sen mahdollinen moitittavuus annetaan yleisesti äänestäjien arvioitavaksi vaaleissa – eikä se kuulu oikeusviranomaisille ellei lakia ole rikottu.

Miksi Jussi Niinistö kritisoi Martin Scheininin toimintaa, sehän ilmenee täysin hänen blogistaan. Toisekseen, blogi ei ole asemaltaan mikään virallinen eikä valtiollinen arvovaltainen kirjallinen esitys, vaan kirjoittajansa henkilökohtainen mielipidekirjoitus, jonka poliitikot yleensä suuntaavat ensi sijassa omille kannattajilleen. Niinpä siinä useinkin käytetään lukijaa lähestyvää epämuodollista pakinatyyliä, erotuksena virkakielestä, juhlapuheille ominaisesta ylätyylistä tai tietokirjallisuudelle ominaisesta asiatyylistä.

Martin Scheininin oikeustieteellistä ansioitumista ei kenelläkään ole vähintäkään syytä epäillä; se ei kuitenkaan sulje pois mitenkään sitä, että hänellä voi samalla edelleen olla myös henkilökohtainen ideologinen motiivinsa yhteiskunnallisten vaikuttamispyrkimystensä taustalla (joiden epätavallisuuteen Jussi Niinistön kritiikki kohdistui).

Onko Scheinin sitten erityisen herkkä ja haavoittuva kokemaan loukkaavana nimittämistään "perustuslakitalebaniksi"? En tunne henkilöä, mutta ottaen huomioon Scheininin tausta SKP:n keskuskomitean jäsenenä, johon asemaan tuskin kaikkein herkkähipiäisintä laatua oleva loukkaantuja tulee valituksi, huolta em. ilmaisun loukkaavuudesta ja esiintymisvalmiin, julkisuushakuisen henkilön sananvapauden kaventumisesta voinee hänen tapauksessaan pitää liioiteltuna.

Vaatimus poliittisen pakinatyylin kielellisestä köyhdyttämisestä tuskin ainakaan lisää yleisön kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin, kuten demokratian kannalta olisi toivottavaa.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin Vastaus kommenttiin #33

"Voi moittia tai voi olla moittimatta – sehän on oikeuskanslerin henkilökohtainen kannanotto, ei mikään lakeihin ja asetuksiin kirjattu yksiselitteinen seuraamus."

Ei ole, se on virallinen kanta, joka on myös linjaus, jonka mukaan mennään. Se on virastosta annettu ratkaisu. Se tarkoittaa, että sellainen kielenkäyttö on moitittavaa ja se toimii myös yleisesti kantana myös tuleville ministereille. Siitäkin syystä se on huolellisesti perusteltu ratkaisussa.

"Miksi Jussi Niinistö kritisoi Martin Scheininin toimintaa, sehän ilmenee täysin hänen blogistaan. Toisekseen, blogi ei ole asemaltaan mikään virallinen eikä valtiollinen arvovaltainen kirjallinen esitys, vaan kirjoittajansa henkilökohtainen mielipidekirjoitus, jonka poliitikot yleensä suuntaavat ensi sijassa omille kannattajilleen. Niinpä siinä useinkin käytetään lukijaa lähestyvää epämuodollista pakinatyyliä, erotuksena virkakielestä, juhlapuheille ominaisesta ylätyylistä tai tietokirjallisuudelle ominaisesta asiatyylistä."

Alla on vastaus lainattuna tohon ylempään kommenttiisi.

"Ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä on katsottu, että ministerin menettely voi tulla laillisuusvalvonnallisesti arvioitavaksi lähinnä silloin, kun menettelyssä on kyse ministerin virkatoimista. Laillisuusvalvonta voi kuitenkin ulottua myös ministerin varsinaisten virkatointen ulkopuoliseen menettelyyn, jos menettelyllä on oikeudellisesti merkityksellinen yhteys ministerin virkatoimiin. Esimerkiksi ministerin julkiset lausumat voivat tulla laillisuusvalvonnallisesti arvioitaviksi, jos lausumalla on oikeudellisesti merkityksellinen yhteys ministerin virka-asemaan tai virkatehtäviin."

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #35

"Ei ole, se on virallinen kanta, joka on myös linjaus, jonka mukaan mennään. Se on virastosta annettu ratkaisu. Se tarkoittaa, että sellainen kielenkäyttö on moitittavaa ja se toimii myös yleisesti kantana myös tuleville ministereille."

Jos kyseessä on näin juhlallinen ennakkotapaus, kerrotko siis, miksi "perustuslakitalebani" on ministeriltä moitittavaa kielenkäyttöä, mutta "saatanan tunari" on puolestaan tasavallan presidentiltä hyväksyttävää v. 1975 ennakkotapauksen mukaan?

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin Vastaus kommenttiin #36

Olisikohan syynä se, ettei Kekkonen ole enää vallassa? Enää ei presidentinvaaleissa valita kekkosia, vaan muutkin vaihtoehdot tulevat kyseeseen.

Oikeuskansleri on antanut lievemmän ratkaisun eli moittinut. Perustelee senkin ratkaisussaan miksi ei ole aihetta enempään.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #38

Eikö ennakkotapauksen luonne tarkoita juuri sitä, että se ei ole sidoksissa henkilöön eikä mihinkään yksittäistapaukseen, vaan periaatetta on yleispätevästi sovellettava sen jälkeen kaikkiin muihinkin?

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin Vastaus kommenttiin #41

En tiedä onko Kekkosen kyseisestä toiminnasta oikeuskanslerin kantaa, tietääkseeni ei ole. Niinistön toiminnasta nyt on ja se on julkisuuden kautta yleisestikin nyt tiedossa.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #42

Kekkosen aikana oikeuskansleri ei ole voinut elää eristettynä Suomen tiedotusvälineistä, joten totta kai silloinen viranhaltija on tiennyt saatanan tunareista, aivan kuten jokainen muukin uutisten piirissä elävä aikuinen maassamme. Ja koska hän ei ole asiaan mitenkään reagoinut, sehän on silloin selvä kannanotto, että asia ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin Vastaus kommenttiin #43

Olisiko edes uskaltanut?

Toinen juttu on se, mainitsiko nimeltä henkilöitä joihin nimityksellä viittasi?

Eli siis oliko kyse henkilöön menevästä nimittelystä?

Vaikka väänsi asian miten päin tahansa, niin Niinistön henkilöön kohdistamaa perustuslakitalebaninimittelyä ei saa asialliseksi mitenkään, ei vaikka olisi miten hyvin muuten ministerin hommat hoitanut.

Jos Niinistö olisi tehnyt näin puoluekokouksessa, tai vaalikampanjassa, olisi tilanne ollut erilainen. Silloinkin se olisi ollut asiaton, mutta ei olisi toiminut ministerinä.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin Vastaus kommenttiin #35

Oikeuskansleri:

"Katson Niinistön kohdistaneen epäasiallista ja osin henkilöön käyvää arvostelua eduskunnan käyttämiin asiantuntijoihin tilanteessa, jossa eduskunnan käsittelyssä olevien lakiehdotusten arviointi perustuslainmukaisuuden kannalta on ollut meneillään eduskunnassa. Edellä käsitellyn ”perustuslakitaleban” ilmaisun lisäksi Niinistö on käsitellyt kriittisesti Scheininin motiiveja sekä hänen poliittista henkilöhistoriaansa tai oletettua poliittista henkilöhistoriaansa. Niinistön käyttämät ilmaisut ovat olleet epäasiallisia ja osin loukkaaviakin ja ne ylittävät sen, mitä on pidettävä tarpeellisena yhteiskunnallisen keskustelun käymiseksi. Niinistö olisi voinut esittää arvostelunsa tällaisiin ilmaisuihin turvautumatta."

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #37

Oikeuskansleri ei näköjään katso Niinistön kuvauksen Scheininin poliittisesta henkilöhistoriasta sisältävän ainakaan perättömiä väitteitä, eikä hän yksilöi, mikä osa siitä on "oletettua". Jokseenkin samat tiedot Scheininista löytyvät mm. Wikipediasta.

Blogin asiayhteydessä Niinistön oli paikallaan kertoa lukijoille taustatietoja, jotka voivat olla relevantteja sen ymmärtämiseksi, miksi asiantuntijan roolin lisäksi perustuslain tulkintaan ja tiedustelulakien voimaan saattamisen vastustamiseen saattoivat osaltaan myötävaikuttaa juuri poliittisesta henkilöhistoriasta juontavat tekijät. Olisi aika naiivia ajatella, ettei niillä missään nimessä voi olla mitään merkitystä.

Ben Zyskowicz käytti aikanaan eduskunnassa ilmaisua "perustuslakifundamentalistit", mutta sittemmin päätti luopua siitä väärinkäsitysten pelossa.

Jos punnitaan vastakkain oikeushyvää kansalaisille siitä, että heidän turvallisuutensa paranee olennaisesti ja pysyvästi tiedustelulakien ansiosta Suomen päästessä näissä asioissa normaalien länsimaisten oikeusvaltioiden käytäntöjen piiriin, ja toisaalta eduskunnan kuuleman yksittäisen tai parin asiantuntijan oikeushyvää siitä, ettei hänen tai heidän tarvitse kenties pahoittaa hetkellisesti mieltään puolustusministerin käyttämästä värikkäästä kielikuvasta, niin ovathan nämä merkitykseltään aika yhteismitattomia asioita.

Kiinnostavaa on nähdä, saadaanko Antti Rinteen hallitukseen ministereiksi pelkästään sellaiset mallioppilaat, joiden kaikki äännähdykset ja tekstien pätkät voidaan lukea ällätikulla ja suurennuslasilla ilman moitteen sijaa. Jos minulta kysytään, toivoisin mieluummin ministereitä, jotka saavat oman vastuualueensa asiat kuntoon. Mutta en toki kuvittele, että minun kannallani on tässä mitään merkitystä, jos muotoseikat kerran menevät etusijalle aikaansaannoksista.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin Vastaus kommenttiin #45

Kyse ei ole muotoseikoista vaan siitä minkälainen toisiin henkilöihin kohdistettu kielenkäytön kulttuuri on sallittua virkaa hoitavilta ministereiltä. Tästä puolustusministeri ei voi olla mikään poikkeus, ei edes sillä perusteella, kun hoitaa puolustusvoimien asioita.

Tietääkseeni kielenkäyttövaatimukset ovat myös puolustusvoimissa tiukentuneet.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #46

OIkeuskanslerin tekstissä lukee: "Tärkeää on kiinnittää huomiota kannanoton esittäjän rooliin ja sen mukaisiin vaikutusmahdollisuuksiin. Sinänsä oikeudellisesti perusteltavissa oleva puheenvuoro voi saada julkisuudessa epäasiallista sivumerkitystä, jos sen esittäjä on ministeri. Olennaista on myös kannanoton yleisyystaso, sisältö ja kohde (oikeuskanslerin päätös dnro 195/1/05, 28.1.2008, jossa oli kyse silloisen oikeusministerin tiedotusvälineille antamista lausunnoista)."

Oikeuskansleri näyttää tosiaan omaksuneen laillisuusvalvojan tehtävän lisäksi yllättävästi myös kielipoliisin roolin. Sitä en tiedä, onko tässä kyseessä eduskunnan tahto vai kyseisen viran haltijoiden omien oikeusfilosofisten pähkäilyjen tuloksena korotettu kunnianhimo valvonnan ulottamiseksi kaikkeen mahdolliseen. Ainakin rimaa on nostettu "saatanan tunareiden" aikana noudatetusta maan tavasta.

Kyllähän tuo osoittaa ministerien elävän paljon keinotekoisemmassa kuplassa kuin olisin voinut uskoakaan. Nyt ei riitä, että pannaan merkille mitä ihminen tekee, sanoo tai kirjoittaa, vaan sille kaikelle pitää oikein asiakseen hakea myös sivumerkityksiä ja pohtia päätoimisesti, voiko niistä kenties löytää asiattomuuksia. Suomalaisen ministerin on oltava ennen kaikkea aina nuhteeton, väritön, hajuton ja mauton – mutta tyhmyyksien tekeminen ei häneltä ole koskaan kiellettyä, ja varman päälle pelatessaan voi toki aina olla saamaton.

On se luojan lykky, että olen älynnyt pysyä erossa politiikasta.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #25

"Tasavallan presidentti Urho Kekkonen haukkui aikanaan valtakunnan julkisuudessa tunnettuja henkilöitä "saatanan tunareiksi"."

Kukaan ei silloin kannellut asiasta oikeuskanslerille. ;)

(Muuten tuo oli aivan hyvä vertailukohde.)

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin Vastaus kommenttiin #28

Jostain kumman syystä ei kannellut. :-D

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari Vastaus kommenttiin #22

Samaa mieltä, "talebaani" oli asiatonta mutta ilmiselvästä sabotoinnista oli kysymys. Lopputulos oli kuitenkin, ettei näiden "asiantuntijoiden" käsitys perustuslain vastaisuudesta estänyt tiedustelulain säätämistä kiireellisenä. Rikkoiko siis Suomen Eduskunta perustuslakia, niin kuin nämä asiantuntijat väittävät?

Sen sijaan, että Martin Scheinin ja Juha Lavapuro olisivat tarkoituksella olleet Kremlin asialla, on todennäköisempää, että kyseessä on ns. hyödylliset idiootit.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari Vastaus kommenttiin #22

Kysymys ei ole parin henkilön mimittelystä vaan valtakunnan turvallisuudesta.

Etkö halua ottaa kantaa siihen mitkä tahot olisivat hyötyneet (sotilas-/siviili-) tiedustelulakien torppaamisesta. Tunnetko tarkasti lakien sisällön ja ovatko ne mielestäsi perustuslain vastaisia?

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin Vastaus kommenttiin #34

Valtakunnan turvallisuus on ihan eri asia kuin tämän blogin aihe. Sitä ei ole tässä käsitelty. Niinistö haksahti kun meni käyttämään asiaan nähden täysin tarpeetonta kieltä.

Tässä blogikirjoituksessa ei ole puolusteltu perustuslakiasiantuntijoiden toimintaa. Tässä on käsitelty ministerin asemaan sopimatonta kielenkäyttöä. Aivan hyvin olisi voinut olla kyseessä joku muu ministeri, vaikka SDP:n ministeri ja vaikka ajanut päinvastaista linjaa kuin Niinistö, silti vastaava kielenkäyttö olisi ollut tuomittavaa.

En muista toista vastaavaa tapausta ministerien kohdalta. Tällaiseen ei ole oikeuskanslerin tarvinnut aikaisemmin ottaa kantaa.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari Vastaus kommenttiin #40

OK, talebani ei ollut hyväksyttävä ilmaisu sabotoinnista, siitähän näiden professoreiden toiminnasta oli kysymys.

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola Vastaus kommenttiin #19

Mitä tulee näihin tiedustelulakeihin, niin Eduskunnan perustusvaliokunnan sivulta voi lukea:
Siviilitiedustelulakiin on annettu 187 kappaletta asiantuntijalausuntoja (asiantuntijalausunnot asiaan HE 202/2017) vuoden aikana. Luettelo käsittää lähes 7 sivua tulostettuna kokoon A4.

Sotilastiedustelulakiin on annettu 213 kappaletta asiantuntijalausuntoja (asiantuntijalausunnot asiaan HE 203/2017) vuoden aikana. Luettelo käsittää lähes 8 sivua tulostettuna kokoon A4.

Käsitykseni mukaan jo nämä luvut kertovat yksiselitteisesti sen, että asiat on käyty riittävän perustellusti läpi ja niistä olisi selvitty ilman tviittailua.

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Jussi Niinistö on toiminut neljä vuotta puolustusministerinä ja on toiminut erittäin hyvin siinä tehtävässä. Paljon tärkeitä asioita on saatu aikaan mm. asehankintojen ym. osalta Puolustusvoimissa.

Näen edesmenneessä presidentti Risto Rytissä ja puolustusministeri Jussi Niinistössä samaa. Edesmennyt Ryti ja Niinistö ovat molemmat tinkimättömiä Isänmaan miehiä. Isänmaan etu on kulkenut ennen (Ryti) ja kulkee nyt (Niinistö) oman henkilökohtaisen edun edellä.
Kumpikin on joutunut maksamaan niistä laskun tahollaan. Rytillä meni terveys, kun hänet tuomittiin aikanaan takautuvalla lailla Isänmaan pelastamisesta vankeuteen. Niinistöllä taas näyttäisi olevan ainakin toistaiseksi poliittinen ura katkolla ministeriyden jälkeen.

Mitä Martin Scheininiin tulee, niin hän antoi kolme asiantuntijalausuntoa siviilitiedustelulakiin ja kolme asiantuntijalausuntoa sotilastiedustelulakiin liittyen perustuslakivaliokunnalle. Luulisi näiden jo riittäneen.

Hannu Rainesto

Ei sentään saanut estoja Facebookista ja mitä tiedustelulakeihin tulee, ne ovat kansanvallan ja perustuslakimme vastaisia.
Niin SUPO, Eduskunta kuin hallitus ja oikeuskangsteri instituutiot tulee lakkauttaa pois kansanvallan esteenä!

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Tarkoitatko todella, että Eduskunta säätää lakeja, jotka ovat Suomen Perustuslain vastaisia. "SUPO, Eduskunta kuin hallitus ja oikeuskangsteri instituutiot tulee lakkauttaa pois kansanvallan esteenä". Mikä institutio siis edustaisi kansanvaltaa?

Kommenttisi taisi olla vitsi?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset